Od 1. 1. 2005 spoločnosť

Banské stavby a.s.

zmenila svoje meno na

Skanska BS a.s.

Aj zmenou obchodného mena tým vyjadrujeme príslušnosť k svetovej skupine Skanska.

 

 

Naše nové web-sídlo a informácie nájdete na nasledovnej adrese :

www.skanska.sk